Germania Hamburg Berlin
Home
Colectarea creantelor
Recuperarea
Avocati
Debitor in Germania
Germania

Impressum
Casa
18.03.2021

Proprietate

ORGANELE CARE APLICĂ PROCEDURA

Acestea sunt: tribunalul, judecătorul-sindic, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor, administratorul şi lichidatorul.
1. Tribunalul, în a cărui jurisdicţie se află sediul comercial principal al debitorului, are competenţa exclusivă a întregii proceduri prevăzute în lege. În linii mari, atribuţiile tribunalului sunt mai puţin numeroase sub regimul noii legi decât sub cel al Codului, pentru că, în concepţia modernă, instanţa va trebui să intervină numai în problemele importante.
Atribuţiile principale ale tribunalului sunt prezentate global în art. 6, regăsindu-se apoi în fazele succesive ale procedurii. Ele pot fi grupate în două categorii: jurisdicţionale şi administrative.
a/ Cele jurisdicţionale sunt:
- judecarea contestaţiilor debitorilor împotriva cererilor introductive ale creditorilor pentru începerea procedurii;
- judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea;
- judecarea cererilor de înlocuire a conducătorilor debitorului;
- judecarea acţiunilor introduse de judecătorul-sindic pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive;
- judecarea contestaţiilor debitorului ori creditorilor împotriva măsurilor luate de judecătorul-sindic;
- judecarea contestaţiilor împotriva hotărârii judecătorului-sindic de a se continua activitatea debitorului, în caz de reorganizare;
- judecarea contestaţiilor împotriva creanţelor;
- judecarea obiecţiilor la rapoartele semestriale şi la cel final ale judecătorului-sindic;
- darea hotărârii de închidere a procedurii.
După cum se poate observa, în această enumerare nu mai figurează hotărârea cea mai importantă, prin cuprins şi efecte, din Codul comercial - sentinţa declarativă de faliment.
b/ Cele administrative sunt:
- desemnarea judecătorului-sindic şi, după caz, a administratorului sau a lichidatorului, controlul asupra activităţii acestora şi, dacă este cazul, înlocuirea lor;
- aprobarea desemnării unor persoane care să ajute pe judecătorul-sindic la îndeplinirea îndatoririlor sale;
- confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori.
Potrivit art. 7 din lege, „Hotărârile tribunalului sunt supuse apelului în cazurile prevăzute expres în prezenta lege; în toate celelalte cazuri, ele sunt definitive şi executorii".
Începutul art. 299 din Codul de procedură civilă le supune, însă, pe toate recursului: „Hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel,... sunt supuse recursului".
2. Figura centrală este judecătorul.
Numit, odinioară, prin decret-regal şi făcând parte din corpul judecătoresc german, iar în prezent de ministrul justiţiei, el va fi desemnat, în viitor, de către preşedintele.

Inapoi